Nowa ustawa o obrocie ziemią rolną


Od 30.04.2016 wchodzą w życie nowe zasady obrotu ziemią rolną, uregulowane Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ustawa ta w sposób ogranicza katalog osób , które mogą dokonać zakupu gruntów rolnych tylko do rolników indywidualnych. Za rolników indywidualnych rozumie się osobę, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.  Poza tym do zakupu ziemi są uprawnieni bliscy rolników indywidualnych, samorządy, Kościół i związki wyznaniowe.

Ziemia będzie mogła zostać przepisana na osobę bliską zbywcy. Dodatkowo Agencja Nieruchomości Rolnych nie ma prawa pierwokupu w przypadku przepisania ziemi w testamencie innemu rolnikowi, który nie jest jego krewnym.

Resumując, ustawa bardzo ogranicza możliwość zakupu ziemi rolnej pod cele inwestycyjne.  Ustawa wprost nie dyskryminuje obcokrajowców, ale bardzo utrudnia im zakup ziemi w Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ musieliby 5 lat mieszkać w Polsce i zajmować się rolnictwem.

L&K

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *