Kto może nabyć ziemię rolną?

W świetle Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ziemię rolną na rynku nabyć może, co do zasady być wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy w wyniku transakcji będą posiadali nie więcej niż 300 ha użytków rolnych. Od tej zasady są jednak wyjątki. Zatem, ziemię rolną na wolnym rynku może nabyć:

  1. każdy, jeśli nieruchomość rolna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cele inne niż rolne,
  2. każdy, jeśli nieruchomość rolna ma mniej niż 0,3 ha,
  3. każdy, jeśli nieruchomość rolna o pow. do 0,5 ha w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  4. każdy, jeśli co do nieruchomości, w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w których nieruchomość została przeznaczona na cele inne niż rolne,
  5. osoba bliska właścicielowi nieruchomości bez żadnych ograniczeń,
  6. jednostka samorządu terytorialnego,
  7. Skarb Państwa,
  8. Kościelna osoba prawna i związek wyznaniowy.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny jest możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgoda taka będzie wydawana, jeśli:

read more

Obrót gruntami rolnymi

Agencja Nieruchomości Rolnych w dniu 15 czerwca 2016 uruchomiła stronę internatową, która wyjaśnia w przystępny sposób zasady obrotu gruntami rolnymi. Link do strony tutaj. Dalszy komentarz zagadnień szczegółowych wkrótce.

Dodatkowo ciekawy link z Gazety Wyborczej dotyczący kolejki po zgodę na sprzedaż ziemi rolnej osobom, które nie są rolnikami. Link do strony tutaj.

L&K

Rynek najemu krótkoterminowego

Informację o rosnącym rynku najmu terminowego możemy znaleźć na portalach internetowych , zarówno polskich jak i zagranicznych. Ciekawe informacje podaje jeden z światowych liderów najmu apartamentów, serwis servicedapartmentnews.com Informacje znajdziemy również w raportach knightfrank oraz na portalu onet.pl

Z źródeł powyżej wynika, iż rynek najmu krótkoterminowego w ujęciu globalnym wzrósł o 80% w latach 2008-2015.   Najwięcej ofert najmu krótkoterminowego znaleźć można w Ameryce, gdzie tego typu oferty powstały już w latach 80-tych i obecnie oferowanych w tym modelu jest obecnie około 414 tys. lokali. Na drugim miejscu plasuje się Europa z niewielkim wynikiem na poziomie około 100 tys. ofert. Tu jednak najszybciej ten rynek rósł w 2015 roku (42% r/r). Dalej plasują się: Azja (67 tys.) Australia i Ameryka Południowa (po 54 tys.), Bliski Wschód ( 52 tys.). i Afryka (8 tys.).

read more

Najem krótkoterminowy – szansa dla domów wakacyjnych

Najem krótkoterminowy domów letniskowych jest usługą bardzo popularną w krajach zachodniej i południowej Europy. W Polsce zaczyna się dopiero rozwijać.

Z czego bierze się popularność najmu krótkoterminowego wśród posiadaczy domów lub domków letniskowych.Wydaje się , że główna korzyść dla właściciela domu to możliwość dodatkowego dochodu w połączeniu z niskim ryzykiem dewastacji bądź zniszczenia mienia. Dodatkowo, w ostatnim czasie wysoką popularnością cieszą się portale internetowe, takie jak booking.com lub airbnb.com Korzystanie z tych portali daje możliwość zarządzania kalendarzem najmu dla właściciela. 

read more

Nowa ustawa o obrocie ziemią rolną

Od 30.04.2016 wchodzą w życie nowe zasady obrotu ziemią rolną, uregulowane Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Ustawa ta w sposób ogranicza katalog osób , które mogą dokonać zakupu gruntów rolnych tylko do rolników indywidualnych. Za rolników indywidualnych rozumie się osobę, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.  Poza tym do zakupu ziemi są uprawnieni bliscy rolników indywidualnych, samorządy, Kościół i związki wyznaniowe.

read more